Znak – struktura – životní prostor / ZEICHEN – STRUKTUR – LEBENSRAUM