Nepolapitelná struktura - dernisáž (foto Jiří Jiroutek)