Komentovaná prohlídka výstavy Aloise Wachsmana


Termín: 23. 11. 2017
Čas: 17.00 hodin; vstupné 50,- Kč
Misto: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Dílo neprávem pozapomenuté postavy českého poetického surrealismu přiblíží autorka výstavní koncepce PhDr. Rea Michalová Ph.D.  

Komentovaná prohlídka jakékoli výstavy je vždy příležitostí dovědět se za velmi krátkou dobu velmi mnoho informací předávaných erudovaným odborníkem. V případě výstavy Aloise Wachsmana (1898 – 1942) se bude jednat o výklad opravdu z úst nejpovolanějších, protože historička umění, kurátorka a galeristka Rea Michalová (1980) tomuto autorovi doslova zasvětila svůj dosavadní profesní život. Jak zmínila na vernisáži, jejím cílem už od vysokoškolských studií bylo uvést do světa výtvarného umění autora poněkud opomíjeného, ale nesmírně zajímavého, přesvědčivého a kvalitního. A protože k tomuto úkolu přistoupila přes svůj mladý věk velmi zodpovědně a nadšeně, již roku 2003 vydala první soubornou obsáhlou publikaci věnovanou tomuto zakládajícímu členu skupiny Devětsil a vrcholnému představiteli české meziválečné avantgardy. Prohlídka výstavy Aloise Wachsmana je prohlídkou moderních výtvarných směrů, kterými se inspiroval a vždy je ztvárnil osobitě. Těšit se tedy můžeme z výrazových prvků magického realismu, primitivismu, lyrického kubismu i surrealismu. Během komentované prohlídky se jistě dozvíte i zajímavé detaily z autorova tvůrčího života, pracoval např. jako projektant v ateliéru Josefa Gočára, realizoval scénické výpravy pro Osvobozené divadlo (Jiří Voskovec byl jeho bratrancem) a spoustu dalších. Rea Michalová se tematikou zabývala opravdu hluboce a její nadšení pro Aloise Wachsmana je zárukou velmi poutavé komentované prohlídky, na kterou jste zváni ve čtvrtek 23.11.2017 v 17 hodin do karlovarské galerie umění.