Zdeněk Lukeš – Podivuhodný Osvald Polívka


Termín: 31. 05. 2019
Čas: 19.00 hodin, vstupné 50 Kč
Misto: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Osudy a stavby Osvalda Polívky (1859-1931), českého propagátora secese, autora Obecního domu, mnoha secesních paláců, činžovních domů a vil s pozoruhodnou dekorací a také dnes již neexistující budovy Eskomptní banky v Karlových Varech, ve své době jedné z prvních čistě secesních staveb na našem území.

Zdeněk Lukeš se při své další přednášce zaměří na výraznou osobnost české architektury počátku 20. století – předního českého propagátora secese Osvalda Polívku (1859-1931). Architekt Polívka velmi ovlivnil tvář zástavby centra Prahy, je autorem Obecního domu (1904-1912), mnoha secesních paláců (často bankovních domů), činžovních domů a vil s pozoruhodnou dekorací. Modernisty okolo J. Kotěry byl zpočátku nepříliš uznáván, ale s lety došel obdivu a pozornosti historiků architektury i památkářů. Polívka je navíc oceňován, že spolupracoval při svých návrzích i s věhlasnými sochaři a malíři té doby (Mařatka, Šaloun, Sucharda, Preisler, Švabinský). Architekt je autorem také dnes již neexistující budovy Eskomptní banky v Karlových Varech, ve své době jedné z prvních čistě secesních staveb na našem území. S pozoruhodnou osobností Osvalda Polívky se můžete seznámit v pátek 31.5.2019 od 19 hodin v karlovarské galerii umění.