Konkrétní je když... - Výtvarná procházka pro rodiče s dětmi


Termín: 4. 01. 2020
Čas: 15.00 hodin; vstupné 50 Kč
Misto: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Program pro děti od 6 let a jejich rodiče (prarodiče) obsáhne prohlídku výstavy obrazů, kreseb, grafik a sochařských děl Klubu konkretistů a následné jednoduché tvůrčí činnosti inspirované vystavenými díly.

Program pro děti a rodiče (prarodiče) přiblíží díla 28 českých a slovenských autorů, pro které je geometrie, konstrukce, přesnost, systém, řád či variabilita nejdůležitějším výrazovým prostředkem. Pestrá přehlídka děl představí starší autory (např. variabily Radoslava Kratiny), ale i mladší členy Klubu konkretistů (křehké špejlové objekty Vladany Hajnové, precizní papírové reliéfy Kubo Nováka), a třeba také díla nabízející interaktivitu (zvukové objekty Jana Dudeška). Program dětem hravou formou nastíní klasické i novátorské autorské přístupy. Kromě interaktivní prohlídky výstavy se budou děti věnovat jednoduchým tvůrčím aktivitám (akční a participační tvorba, variabilita prvků), inspirovaným vystavenými díly. Dílna je připravena na sobotu 4.1.2020 od 15 hodin v karlovarské galerii umění.