Komentovaná prohlídka výstavy Michala Gabriela


Termín: 8. 09. 2019
Čas: 15.00 hodin; vstupné 50 Kč
Misto: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Výstavou sochařských děl v rámci derniéry provedou autoři výstavní koncepce Michal Gabriel a Martin Dostál.

Michal Gabriel (1960), spoluzakladatel výtvarné skupiny Tvrdohlaví, dlouholetý vedoucí Ateliéru sochařství na VUT v Brně, jeden z nejvýraznějších současných českých sochařů již od 80. let vytváří sochy, plastiky i objekty hlubokého obsahu i nekonformního výtvarného pojetí. Jeho sochařská díla zdobí mnohá místa u nás i v zahraničí, vytvořil celou řadu děl speciálně koncipovaných pro daný veřejný prostor. V roce 2017 se jako jeden z deseti přihlášených zúčastnil výtvarné soutěže o nový pomník Karla IV. pro Karlovy Vary. Jeho dílo jednoznačně zvítězilo, protože v sobě snoubí vznešenost, kvalitní sochařské zpracování, propojuje minulost města i země se současností i budoucností (3D technologie). Komentovaná prohlídka se bude věnovat nejen tomuto stěžejnímu dílu výstavy, ale také retrospektivnímu výběru z tvorby, instalacím Hráčů i Smečky i dalším dílům vzniklým kombinací klasického sochařského řemesla s moderními technologiemi. Výstavnou provedou odborníci nejpovolanější - samotný autor Michal Gabriel a také kunshistorik Martin Dostál.