Komentovaná prohlídka výstavy Klubu konkretistů


Termín: 26. 11. 2019
Čas: 17.00 hodin; vstupné 50 Kč
Misto: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Výstavou děl 28 autorů provede autorka výstavní koncepce Martina Vítková, která přiblíží i první výstavu KK pořádanou v roce 1969 v karlovarské galerii umění.

Výstava je připravená k 50tiletému výročí pořádání jedné z prvních výstav Klubu konkretistů v karlovarské galerii umění v roce 1969. Tehdy ji připravil Arsén Pohribný a zúčastnilo se jí mnoho českých, slovenských i zahraničních umělců, pro které je geometrie, konstrukce, systém, řád, variabilita nejdůležitějším výrazovým prostředkem. Pro letošní vzpomínkovou výstavu je vybrán soubor 28 českých a slovenských autorů, členů stále působícího Klubu konkretistů, který působivě představuje mnohost pohledů umělců na „konkrét“ - nově stvořený předmět estetické fascinace. Autorka výstavního projektu Martina Vítková při komentované prohlídce přiblíží nejen již kdysi vystavující autory zastoupené tehdejší i aktuální tvorbou (např. Eduard Ovčáček, Radoslav Kratina), ale i mladší členy Klubu konkretistů (Vladana Hajnová, Jakub Novák) a třeba také díla nabízející divákům interaktivitu (např. zvukové objekty Jana Dudeška).