Komentovaná prohlídka výstavy 100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů


Termín: 8. 01. 2019
Čas: 17.00 hodin; vstupné 50,- Kč
Misto: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Novou stálou expozici sestavenou podle specifického klíče a několik osudů umělců přiblíží kurátorka galerie Božena Vachudová.

Nově otevřená stálá expozice Galerie umění Karlovy Vary je výstavním holdem ke 100. výročí založení Československé republiky. Z rozsáhlých sbírek českého a slovenského umění byla vybrána stovka děl, která se vztahují k jednotlivých letům 1918 – 2017 buď vročením díla nebo datem narození či úmrtí jejich autora. Zvolený princip nabízí zajímavé kombinace děl, která se obvykle do své blízkosti nedostávají. Touto metodou občas vznikla nečekaná až konfrontační setkání (např. Jakub Schikaneder vedle Mikuláše Medka, Toyen vedle  Theodora Pištěka), jindy se vedle sebe naopak ocitla díla, která spolu souzní či dokonce poskytují představu o charakteru umění své doby (např. socialistický realismus 50. let či uvolněná mnohovrstevnatost „zlatých šedesátých“). Netradiční expozice tentokrát představuje neobvyklý pohled na prolnutí uměleckých stylů a mezigeneračních výpovědí a skýtá prostor pro interpretaci jednotlivých obrazových příběhů i nečekaně vzniklých vizuálních či obsahových paralel. A právě ty budou námětem komentované prohlídky kurátorky Boženy Vachudové.