Komentovaná prohlídka stálé expozice 100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů


Termín: 19. 03. 2019
Čas: 17.00 hodin; vstupné 50 Kč
Misto: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Novou stálou expozici a několik osudů umělců přiblíží v 3. části komentované prohlídky kurátorka galerie Božena Vachudová.

Nově otevřená stálá expozice Galerie umění Karlovy Vary se stala výstavním holdem ke 100. výročí založení Československé republiky. Z rozsáhlých sbírek českého a slovenského umění byla vybrána stovka děl, která se vztahují k jednotlivých letům 1918 – 2017 buď vročením díla nebo datem narození či úmrtí jejich autora. Zvolený princip nabízí zajímavé kombinace děl, která se obvykle do své blízkosti nedostávají. Touto metodou občas vznikla nečekaná setkání, jindy se vedle sebe naopak ocitla díla, která spolu souzní a poskytují představu o charakteru umění své doby. Expozice nabízí prolínání uměleckých stylů a mezigeneračních výpovědí a skýtá prostor pro interpretaci jednotlivých obrazových příběhů i nečekaně vzniklých paralel. A právě ty budou námětem 3. části komentované prohlídky kurátorky Boženy Vachudové, která návštěvníky provede poslední čtyřicítkou děl vázaných k letům 1978 – 2017. Diváci se seznámí mj. s tragickým osudem Stanislava Judla, s hloubkou myšlenky obrazu Jindry Husárikové, s Dávným příběhem Jitky Válové či s peripetiemi okolo Rónovy plastiky Čtenář v křesle.